Program obnovy venkova Jihočeského kraje
NEAUTORIZOVANÝ UŽIVATELREGISTRY
Přehled přihlášených obcí
Obce přihlášené k POV, přehledy dotací po obcích.

Mikroregiony
Sdružení a svazky obcí, účelová sdružení v projektech POV.


ARCHIV

Žádosti zadané v letech 2006-2010
Přehled žádostí zadaných v letech 2006-2010 a DT8 roku 2005.archiv aktualit
zpět
Pět let s Programem obnovy venkova JK
19. 7. 2021
Známe výsledky soutěže „Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje“. Prvenství a s ním spojený finanční dar 150 000 Kč putuje do obce Svatá Maří na Prachaticku, která na místě zchátralého bývalého hostince vybudovala místo pro pasivní odpočinek místních i turistů. Obec ještě navíc investovala do rekonstrukce sklepních prostor, které se pod původní budovou hostince zachovaly. Altán se velmi rychle stal pro zdejší občany místem častého setkávání a posezení. Ve sklepě můžete navíc o vánočních svátcích vidět betlém.
5 let s POV - pokračování sdělení výsledků
19. 7. 2021
Druhé místo a 100 000 Kč získal městys Stádlec na Táborsku za vybudování 240 cm vysokého pomníku obětem holocaustu. Připomíná stádlecké občany židovské původu, kteří byli deportování do koncentračních táborů Terezín a Osvětim, kde, až na jednu výjimku, všichni zahynuli. 50 000 Kč a třetí místo si ze soutěže odnáší obec Žďár na Písecku, která v roce 2019 opravila hasičskou zbrojnici v Nové Vsi. Ta byla ve velmi špatném stavu. Žďárští vyměnili střešní krytinu, osadili nové vrata, uvnitř i zvenku udělali nové omítky. Uprostřed malebné návsi tak nyní mají krásně opravenou zbrojnici, která slouží místním dobrovolným hasičům jako sklad drobné požární techniky. Do první pětky se dostaly ještě obce Vidov a Borová Lada. Vidov na Českobudějovicku za vybudování nového chodníku kolem hlavní silnice, která obcí vede. Borová Lada na Prachaticku opravila Kapli sv. Anny a křížovou cestu. Protokol s výsledky je k dispozici v části DOKUMENTY níže.
Schválení dotací
20. 5. 2021
Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 20. 5. 2021 usnesením č. 174/2021/ZK-7 rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021. Seznam akcí, na které byla na základě rozhodnutí zastupitelstva schválena dotace a současně i akcí, na které nebyla dotace přiznána, je zveřejněn na internetových stránkách Jihočeského kraje – Krajského úřadu (kapitola Dotace, Fondy EU – Programové dotace Jihočeského kraje) https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/schvalene a zde internetových stránkách programu v části "Podpořené a nepodpořené žádosti". Zároveň Vám bylo rozesláno do datové schránky oznámení o schválení dotací. Pokud by někdo takové oznámení neobdržel, kontaktujte administrátora programu.
Soutěž 5 let s POV
30. 4. 2021
Od dnešního dne odstartovala soutěž „PĚT LET S PROGRAMEM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE“. Stejně jako v minulém roce tak i letos se nebude konat soutěž Vesnice roku. Vyhlašovatelé se rozhodli ji kvůli přetrvávajícímu výskytu koronaviru na území České republiky nevyhlásit. Alespoň pro rok 2021 ji nahradí soutěž „Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje“. Budeme se těšit na Vaše přihlášky. Pravidla soutěže a přihlášku naleznete v části DOKUMENTY (níže na těchto stránkách).
Vyhlášení POV 2021
24. 9. 2020
Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 24. 9. 2020 schválilo Pravidla Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 s alokací 100 mil. Kč a vyhlásilo Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 s termínem zveřejnění výzvy dne 25. 9. 2020, termínem zahájení podávání žádostí dne 26. 10. 2020 a termínem ukončení podávání žádostí dne 31. 12. 2020. Pravidla programu včetně příloh jsou od 25. 9. 2020 k dispozici na internetových stránkách kraje a na těchto stránkách programu. Žádosti lze vyplňovat jen přes jednotlivé odkazy na jednotlivá opatření v rámci "Vstup do žádostí - podání žádosti" (viz níže). Vyplněné žádosti o dotaci (jak elektronické, tak tištěné) je možné zasílat od 26. 10. 2020. Do té doby netiskněte žádosti zadané do systému.
Rozdělení dotací POV 2020
21. 5. 2020
Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 21. 5. 2020 usnesením č. 106/2020/ZK-27 rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020. Seznam akcí, na které byla na základě rozhodnutí zastupitelstva schválena dotace a současně i akcí, na které nebyla dotace přiznána, je zveřejněn na internetových stránkách Jihočeského kraje – Krajského úřadu (kapitola Dotace, Fondy EU – Programové dotace Jihočeského kraje) https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/schvalene a zde internetových stránkách programu v části "Podpořené a nepodpořené žádosti". Zároveň Vám bylo rozesláno do datové schránky oznámení o schválení dotací. Pokud by někdo takové oznámení neobdržel, kontaktujte administrátora programu.
POV 2020
1. 11. 2019
Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 31. 10. 2019 schválilo Pravidla Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 s alokací 110 mil. Kč a vyhlásilo Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 s termínem zveřejnění výzvy dne 1. 11. 2019, termínem zahájení podávání žádostí dne 2. 12. 2019 a termínem ukončení podávání žádostí dne 31. 12. 2019. Pravidla programu včetně příloh jsou od 1. 11. 2019 k dispozici na internetových stránkách kraje a na těchto stránkách programu. Žádosti lze vyplňovat jen přes jednotlivé odkazy na dotační tituly v rámci "Vstup do žádostí - podání žádosti" (viz níže). Vyplněné žádosti o dotaci (jak elektronické tak tištěné) je možné zasílat od 2. 12. 2019. Do té doby nebude možné žádosti zadané do systému vytisknout.
11. 4. 2019
Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 11. 4. 2019 usnesením č. 100/2019/ZK-20 rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019. Seznam akcí, na které byla na základě rozhodnutí zastupitelstva schválena dotace a akcí, na které nebyla dotace přiznána, je zveřejněn na internetových stránkách Jihočeského kraje – Krajského úřadu (kapitola Dotace, Fondy EU – Programové dotace Jihočeského kraje) a zde na internetových stránkách Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v části "Podpořené a nepodpořené žádosti". Zároveň Vám bylo rozesláno do datové schránky oznámení o schválení dotací. Pokud by někdo takové oznámení neobdržel, kontaktujte administrátora programu.
Program obnovy venkova JK v roce 2019
18. 10. 2018
Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 18. 10. 2018 schválilo Pravidla Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019 s alokací 110 mil. Kč a vyhlásilo Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019 s termínem zveřejnění výzvy dne 19. 10. 2018, termínem zahájení podávání žádostí dne 20. 11. 2018 a termínem ukončení podávání žádostí dne 31. 12. 2018. Pravidla programu včetně příloh jsou od 19. 10. 2018 k dispozici na internetových stránkách kraje a na těchto stránkách programu. Žádosti lze vyplňovat jen přes jednotlivé odkazy na dotační tituly v rámci "Vstup do žádostí - podání žádosti" (viz. níže). Vyplněné žádosti o dotaci (jak elektronické tak tištěné) je možné zasílat od 20. 11. 2018. Do té doby nebude možné žádosti zadané do systému vytisknout.
21. 5. 2018
Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 17. 5. 2018 usnesením č. 139/2018/ZK-13 rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018. Seznam akcí, na které byla na základě rozhodnutí zastupitelstva schválena dotace a akcí, na které nebyla dotace přiznána, je zveřejněn na internetových stránkách Jihočeského kraje – Krajského úřadu (kapitola Dotace, Fondy EU – Programové dotace Jihočeského kraje) a zde na internetových stránkách Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v části "Podpořené a nepodpořené žádosti". Zároveň Vám bylo rozesláno do datové schránky nebo poštou oznámení o schválení dotací. Pokud by někdo takové oznámení neobdržel, kontaktujte administrátora programu.
Program obnovy venkova JK v roce 2018
21. 9. 2017
Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 21. 9. 2017 schválilo Pravidla Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 a vyhlásilo Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 s termínem zveřejnění výzvy dne 22. 9. 2017, s termínem zahájení podávání žádostí dne 23. 10. 2017 a termínem ukončení podávání žádostí dne 31. 12. 2017. Pravidla programu včetně příloh jsou od 22. 9. 2017 k dispozici na internetových stránkách kraje a na těchto stránkách programu. Vyplněné žádosti o dotaci přes jednotlivé odkazy na dotační tituly v rámci "Vstup do žádostí - podání žádosti" (viz. níže) je možné zasílat od 23. 10. 2017. Do té doby nebude možné žádosti zadané do systému vytisknout.
15. 5. 2017
Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 11. 5. 2017 usnesením č. 166/2017/ZK-6 rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2017. Seznam akcí, na které byla na základě rozhodnutí zastupitelstva schválena dotace a akcí, na které nebyla dotace přiznána, je zveřejněn na internetových stránkách Jihočeského kraje – Krajského úřadu (kapitola Dotace, Fondy EU – Programové dotace Jihočeského kraje) a zde na internetových stránkách Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v části "Podpořené a nepodpořené žádosti". Zároveň Vám bylo rozesláno do datové schránky nebo poštou oznámení o schválení dotací. Pokud by někdo takové oznámení neobdržel, kontaktujte administrátora programu.
Probíhá kontrola žádostí podaných do POV JK 2017
1. 1. 2017
POZOR
2. 12. 2016
Prosím, vyplňujte žádosti ve formulářích pro rok 2017. Ne rok 2016, ten je již ukončen. Nikam tedy nepřepínejte na ročník 2016. Rovnou "Pod podávání a přehledy žádostí POV 2017 - vstup do žádostí" vypište žádost.
Termín vyúčtování
25. 11. 2016
Nezapomeňte, prosím na vyúčtování dotace ve správném termínu.
Program obnovy venkova JK v roce 2017
22. 9. 2016
Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 22. 9. 2016 schválilo Pravidla Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2017 a vyhlásilo Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2017 s termínem zveřejnění výzvy dne 23. 9. 2016, s termínem zahájení podávání žádostí dne 24. 10. 2016 a termínem ukončení podávání žádostí dne 31. 12. 2016. Pravidla programu včetně příloh jsou od 23. 9. 2016 k dispozici na internetových stránkách kraje a na těchto stránkách programu.
Vratky
9. 9. 2016
Prosíme o vracení nevyčerpaných finančních prostředků až po předložení vyúčtování (ne před) dle ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace, a to z důvodu rychlejšího dohledání vratky a správnému zaúčtování. Děkujeme.
Administrace ročníku POV 2016
11. 4. 2016
Upozorňujeme, že proces administrace ročníku POV 2016 je odlišný od minulého ročníku. Již není nutné předkládat doklady (např. uzavřené smlouvy s dodavatelem) před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Zároveň však nezapomeňte na splnění povinnosti: např. pokud nejste vlastníkem pozemku, na kterém je akce realizována nebo dodržet postup při výběru dodavatele, zveřejňování atd. Proto doporučujeme, přečtěte si důkladně Pravidla programu před podpisem smlouvy či nás kontaktujte.
Schválení dotací POV 2016
7. 4. 2016
Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 7. 4. 2016 usnesením č. 84/2016/ZK-22 rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016. Seznam akcí, na které byla na základě rozhodnutí zastupitelstva schválena dotace, a současně i akcí, na které nebyla dotace přiznána, je zveřejněn na internetových stránkách Jihočeského kraje – Krajského úřadu (kapitola Dotace, Fondy EU – Programové dotace Jihočeského kraje) a zde na internetových stránkách Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v části "Podpořené a nepodpořené žádosti". Zároveň Vám bylo rozesláno do datové schránky nebo poštou oznámení o schválení dotací. Pokud by někdo takové oznámení neobdržel, kontaktujte administrátora programu.
Semináře k POV 2016
16. 10. 2015
Semináře pro žadatele v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016 se uskuteční: 1) Vlastiboř v kulturním domě dne 6. 11. 2015 od 9 hodin 2) Radomyšl v Sokolovně, ul. Sokolská 131 dne 11. 11. 2015 od 9:30 hodin 3) České Budějovice v zasedací místnosti Zastupitelstva Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu dne 27. 11. 2015 od 9:00 hodin
Program obnovy venkova JK v roce 2016
24. 9. 2015
Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 24. 9. 2015 vyhlásilo Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016. Pravidla programu včetně příloh jsou od 25. 9. 2015 k dispozici na internetových stránkách kraje a na těchto stránkách programu. Příjem žádostí bude probíhat od 26. 10. 2015 do 31. 12. 2015.
Zveřejnění smluv
24. 7. 2015
Pozor na zveřejnění smlouvy včetně všech jejích dodatků dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (§ 147 a)!
Změna parametrů uvedených v žádosti
24. 4. 2015
Doporučujeme konzultovat změnu parametrů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace před zasláním podkladů k sepsání smlouvy o poskytnutí dotace s pracovníky správce programu.
Přidělení dotací v rámci POV 2015
7. 4. 2015
Dne 16. 4. 2015 bude Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání schvalovat rozdělení dotací jednotlivým žadatelům v rámci POV 2015. Následně budou moci podpoření žadatelé předávat spolu s průvodkou podklady k sepsání smlouvy o poskytnutí dotace. Veškeré informace a podklady naleznete po schválení v zastupitelstvu kraje zde na této stránce programu. Zároveň Vám budou výše dotace a další informace sděleny Informačními listy Jihočeského kraje.
Doplnění pravidel
18. 12. 2014
Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 18. 12. 2014 usnesením č. 388/2014/ZK-14 doplnění pravidel a to takto:Příjemce dotace musí mít movitý nebo nemovitý majetek, k němuž se váže dotace, v plném rozsahu ve svém vlastnictví bez omezení vlastnického práva (např. nesmí být předmětem zástavy apod.). V případě mikroregionu jako příjemce dotace musí tuto podmínku splnit členské obce mikroregionu, které se dané akce účastní. Výše uvedená podmínka neplatí v případě dotačního titulu 8, pokud majetek, který je účelem úvěrové smlouvy, slouží jako zajištění úvěru ve prospěch banky, se kterou je uzavřená úvěrová smlouva. Dále se výše uvedená podmínka netýká omezení vlastnického práva věcným břemenem zřízeným ve prospěch Jihočeského kraje a omezení vlastnického práva služebností inženýrské sítě.

zpět