Program obnovy venkova Jihočeského kraje
NEAUTORIZOVANÝ UŽIVATELREGISTRY
Přehled přihlášených obcí
Obce přihlášené k POV, přehledy dotací po obcích.

Mikroregiony
Sdružení a svazky obcí, účelová sdružení v projektech POV.


ARCHIV

Žádosti zadané v letech 2006-2010
Přehled žádostí zadaných v letech 2006-2010 a DT8 roku 2005.Programy podpory obnovy venkova - Jihočeský kraj r.2018

Aktuální informace
21. 5. 2018
Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 17. 5. 2018 usnesením č. 139/2018/ZK-13 rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018. Seznam akcí, na které byla na základě rozhodnutí zastupitelstva schválena dotace a akcí, na které nebyla dotace přiznána, je zveřejněn na internetových stránkách Jihočeského kraje – Krajského úřadu (kapitola Dotace, Fondy EU – Programové dotace Jihočeského kraje) a zde na internetových stránkách Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v části "Podpořené a nepodpořené žádosti". Zároveň Vám bylo rozesláno do datové schránky nebo poštou oznámení o schválení dotací. Pokud by někdo takové oznámení neobdržel, kontaktujte administrátora programu.
Program obnovy venkova JK v roce 2018
21. 9. 2017
Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 21. 9. 2017 schválilo Pravidla Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 a vyhlásilo Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 s termínem zveřejnění výzvy dne 22. 9. 2017, s termínem zahájení podávání žádostí dne 23. 10. 2017 a termínem ukončení podávání žádostí dne 31. 12. 2017. Pravidla programu včetně příloh jsou od 22. 9. 2017 k dispozici na internetových stránkách kraje a na těchto stránkách programu. Vyplněné žádosti o dotaci přes jednotlivé odkazy na dotační tituly v rámci "Vstup do žádostí - podání žádosti" (viz. níže) je možné zasílat od 23. 10. 2017. Do té doby nebude možné žádosti zadané do systému vytisknout.
15. 5. 2017
Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 11. 5. 2017 usnesením č. 166/2017/ZK-6 rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2017. Seznam akcí, na které byla na základě rozhodnutí zastupitelstva schválena dotace a akcí, na které nebyla dotace přiznána, je zveřejněn na internetových stránkách Jihočeského kraje – Krajského úřadu (kapitola Dotace, Fondy EU – Programové dotace Jihočeského kraje) a zde na internetových stránkách Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v části "Podpořené a nepodpořené žádosti". Zároveň Vám bylo rozesláno do datové schránky nebo poštou oznámení o schválení dotací. Pokud by někdo takové oznámení neobdržel, kontaktujte administrátora programu.
Probíhá kontrola žádostí podaných do POV JK 2017
1. 1. 2017
POZOR
2. 12. 2016
Prosím, vyplňujte žádosti ve formulářích pro rok 2017. Ne rok 2016, ten je již ukončen. Nikam tedy nepřepínejte na ročník 2016. Rovnou "Pod podávání a přehledy žádostí POV 2017 - vstup do žádostí" vypište žádost.
Archiv aktualit
Podávání a přehledy žádostí POV 2018

Statistiky podaných žádostí po okresechDokumentyPublikace Vesnice roku 2016 v Jihočeském kraji
Publikace ke krajskému kolu soutěže Vesnice roku 2016
Publikace Vesnice roku 2017 v Jihočeském kraji
Publikace ke krajskému kolu soutěže Vesnice roku 2017
Přehled a spojení na administrátory programu
Přehled kontaktů na jednotlivé pracovníky
POV 2018
Pravidla POV 2018
POV 2018
Příloha č. 2 - čestné prohlášení
POV 2018
Příloha č. 3 - čestné prohlášení žadatele - právnické osoby
POV 2018
Příloha č. 4- vyúčtování pro POV 2018
POV 2018
Příloha č. 5 - náhled na vzor smlouvy (nevyplňovat)
POV 2018
Příloha č. 6 - vzor místního programu
POV 2018
Osnova projektové fiše - nová, platná pro ročník POV 2018
Návod na vyplnění žádostí 2018
Návod na vyplnění žádostí a popis stránek programu

V případě potíží technického rázu se obracejte na spol. SEAL, s.r.o, ing. Sojka, mail seal@seal.cz, tel. 224 256 502.
Autorizovaní uživatelé mohou použít Helpdesk