Program obnovy venkova Jihočeského kraje
NEAUTORIZOVANÝ UŽIVATELREGISTRY
Přehled přihlášených obcí
Obce přihlášené k POV, přehledy dotací po obcích.

Mikroregiony
Sdružení a svazky obcí, účelová sdružení v projektech POV.


ARCHIV

Žádosti zadané v letech 2006-2010
Přehled žádostí zadaných v letech 2006-2010 a DT8 roku 2005.Programy podpory obnovy venkova - Jihočeský kraj r.2021

Aktuální informace
Schválení dotací
20. 5. 2021
Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 20. 5. 2021 usnesením č. 174/2021/ZK-7 rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021. Seznam akcí, na které byla na základě rozhodnutí zastupitelstva schválena dotace a současně i akcí, na které nebyla dotace přiznána, je zveřejněn na internetových stránkách Jihočeského kraje – Krajského úřadu (kapitola Dotace, Fondy EU – Programové dotace Jihočeského kraje) https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/schvalene a zde internetových stránkách programu v části "Podpořené a nepodpořené žádosti". Zároveň Vám bylo rozesláno do datové schránky oznámení o schválení dotací. Pokud by někdo takové oznámení neobdržel, kontaktujte administrátora programu.
Soutěž 5 let s POV
30. 4. 2021
Od dnešního dne odstartovala soutěž „PĚT LET S PROGRAMEM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE“. Stejně jako v minulém roce tak i letos se nebude konat soutěž Vesnice roku. Vyhlašovatelé se rozhodli ji kvůli přetrvávajícímu výskytu koronaviru na území České republiky nevyhlásit. Alespoň pro rok 2021 ji nahradí soutěž „Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje“. Budeme se těšit na Vaše přihlášky. Pravidla soutěže a přihlášku naleznete v části DOKUMENTY (níže na těchto stránkách).
Vyhlášení POV 2021
24. 9. 2020
Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 24. 9. 2020 schválilo Pravidla Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 s alokací 100 mil. Kč a vyhlásilo Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 s termínem zveřejnění výzvy dne 25. 9. 2020, termínem zahájení podávání žádostí dne 26. 10. 2020 a termínem ukončení podávání žádostí dne 31. 12. 2020. Pravidla programu včetně příloh jsou od 25. 9. 2020 k dispozici na internetových stránkách kraje a na těchto stránkách programu. Žádosti lze vyplňovat jen přes jednotlivé odkazy na jednotlivá opatření v rámci "Vstup do žádostí - podání žádosti" (viz níže). Vyplněné žádosti o dotaci (jak elektronické, tak tištěné) je možné zasílat od 26. 10. 2020. Do té doby netiskněte žádosti zadané do systému.
Rozdělení dotací POV 2020
21. 5. 2020
Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 21. 5. 2020 usnesením č. 106/2020/ZK-27 rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020. Seznam akcí, na které byla na základě rozhodnutí zastupitelstva schválena dotace a současně i akcí, na které nebyla dotace přiznána, je zveřejněn na internetových stránkách Jihočeského kraje – Krajského úřadu (kapitola Dotace, Fondy EU – Programové dotace Jihočeského kraje) https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/schvalene a zde internetových stránkách programu v části "Podpořené a nepodpořené žádosti". Zároveň Vám bylo rozesláno do datové schránky oznámení o schválení dotací. Pokud by někdo takové oznámení neobdržel, kontaktujte administrátora programu.
POV 2020
1. 11. 2019
Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 31. 10. 2019 schválilo Pravidla Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 s alokací 110 mil. Kč a vyhlásilo Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 s termínem zveřejnění výzvy dne 1. 11. 2019, termínem zahájení podávání žádostí dne 2. 12. 2019 a termínem ukončení podávání žádostí dne 31. 12. 2019. Pravidla programu včetně příloh jsou od 1. 11. 2019 k dispozici na internetových stránkách kraje a na těchto stránkách programu. Žádosti lze vyplňovat jen přes jednotlivé odkazy na dotační tituly v rámci "Vstup do žádostí - podání žádosti" (viz níže). Vyplněné žádosti o dotaci (jak elektronické tak tištěné) je možné zasílat od 2. 12. 2019. Do té doby nebude možné žádosti zadané do systému vytisknout.
Archiv aktualit
Podávání a přehledy žádostí POV 2021

Náhled na podané žádosti

Statistiky podaných žádostí po okresech

Podpořené a nepodpořené žádostiDokumentyPravidla soutěže
Pravidla soutěže „PĚT LET S PROGRAMEM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE“
Přihláška do soutěže
Přihláška do soutěže „PĚT LET S PROGRAMEM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE“
Pravidla POV 2021
pravidla
Návod na vyplnění žádosti
Návod k vyplnění žádosti v POV 2021
POV 2021
Příloha č. 2 - čestné prohlášení
POV 2021
Příloha č. 3 - čestné prohlášení žadatele - právnické osoby
POV 2021
Příloha č. 4 - vyúčtování
POV 2021
Příloha č. 5 - náhled na vzor smlouvy (nevyplňovat)
POV 2021
Příloha č. 6 - Počet obyvatel JčK pro vyplnění v žádosti
Přehled a spojení na administrátory programu
Přehled kontaktů na jednotlivé pracovníky
POV 2020
Pravidla POV 2020
POV 2020
Příloha č. 4 - vyúčtování
POV 2020
Příloha č. 2 - čestné prohlášení
POV 2020
Příloha č. 3 - čestné prohlášení žadatele - právnické osoby
POV 2020
Příloha č. 5 - náhled na vzor smlouvy (nevyplňovat)
POV 2019
Pravidla POV 2019
POV 2019
Příloha č. 2 - čestné prohlášení
POV 2019
Příloha č. 5 - vzor návrhu smlouvy
POV 2019
Příloha č. 3 - čestné prohlášení žadatele - právnické osoby
POV 2019
Příloha č. 4 - vyúčtování
Publikace Vesnice roku 2018 v Jihočeském kraji
Publikace ke krajskému kolu soutěže Vesnice roku 2018
Publikace Vesnice roku 2017 v Jihočeském kraji
Publikace ke krajskému kolu soutěže Vesnice roku 2017
Publikace Vesnice roku 2016 v Jihočeském kraji
Publikace ke krajskému kolu soutěže Vesnice roku 2016
POV 2018
Pravidla POV 2018
POV 2018
Osnova projektové fiše - nová, platná pro ročník POV 2018
POV 2018
Příloha č. 3 - čestné prohlášení žadatele - právnické osoby
POV 2018
Příloha č. 2 - čestné prohlášení 2018
POV 2018
Příloha č. 5 - náhled na vzor smlouvy (nevyplňovat)
POV 2018
Příloha č. 4- vyúčtování pro POV 2018
POV 2018
Příloha č. 6 - vzor místního programu