Program obnovy venkova Jihočeského kraje
NEAUTORIZOVANÝ UŽIVATELREGISTRY
Přehled přihlášených obcí
Obce přihlášené k POV, přehledy dotací po obcích.

Mikroregiony
Sdružení a svazky obcí, účelová sdružení v projektech POV.


ARCHIV

Žádosti zadané v letech 2006-2010
Přehled žádostí zadaných v letech 2006-2010 a DT8 roku 2005.Programy podpory obnovy venkova - Jihočeský kraj r.2022

Aktuální informace
21. 10. 2021
Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 20. 10. 2021 schválilo Pravidla Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 a vyhlásilo Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 s termínem zveřejnění výzvy dne 21. 10. 2021, termínem zahájení podávání žádostí dne 22. 11. 2021 a termínem ukončení podávání žádostí dne 31. 12. 2021. Pravidla programu včetně příloh jsou od 21. 10. 2021 k dispozici na internetových stránkách kraje a na těchto stránkách programu v části DOKUMENTY viz níže. Žádosti lze vyplňovat jen přes odkaz v rámci "Vstup do žádostí - podání žádosti" (viz níže), poté nezapomeňte žádost vytisknout a s tištěnými přílohami poslat na KÚ JK. Vyplněné žádosti o dotaci (jak elektronické, tak tištěné) je možné zasílat od 22. 11. 2021. Do té doby netiskněte žádosti zadané do systému. POZOR - pro ročník POV 2022 lze podat pouze jednu žádost a byla zrušena podpora úroků z úvěru. Další změny si pozorně přečtěte v pravidlech POV 2022.
Pět let s Programem obnovy venkova JK
19. 7. 2021
Známe výsledky soutěže „Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje“. Prvenství a s ním spojený finanční dar 150 000 Kč putuje do obce Svatá Maří na Prachaticku, která na místě zchátralého bývalého hostince vybudovala místo pro pasivní odpočinek místních i turistů. Obec ještě navíc investovala do rekonstrukce sklepních prostor, které se pod původní budovou hostince zachovaly. Altán se velmi rychle stal pro zdejší občany místem častého setkávání a posezení. Ve sklepě můžete navíc o vánočních svátcích vidět betlém.
5 let s POV - pokračování sdělení výsledků
19. 7. 2021
Druhé místo a 100 000 Kč získal městys Stádlec na Táborsku za vybudování 240 cm vysokého pomníku obětem holocaustu. Připomíná stádlecké občany židovské původu, kteří byli deportování do koncentračních táborů Terezín a Osvětim, kde, až na jednu výjimku, všichni zahynuli. 50 000 Kč a třetí místo si ze soutěže odnáší obec Žďár na Písecku, která v roce 2019 opravila hasičskou zbrojnici v Nové Vsi. Ta byla ve velmi špatném stavu. Žďárští vyměnili střešní krytinu, osadili nové vrata, uvnitř i zvenku udělali nové omítky. Uprostřed malebné návsi tak nyní mají krásně opravenou zbrojnici, která slouží místním dobrovolným hasičům jako sklad drobné požární techniky. Do první pětky se dostaly ještě obce Vidov a Borová Lada. Vidov na Českobudějovicku za vybudování nového chodníku kolem hlavní silnice, která obcí vede. Borová Lada na Prachaticku opravila Kapli sv. Anny a křížovou cestu. Protokol s výsledky je k dispozici v části DOKUMENTY níže.
Schválení dotací
20. 5. 2021
Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 20. 5. 2021 usnesením č. 174/2021/ZK-7 rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021. Seznam akcí, na které byla na základě rozhodnutí zastupitelstva schválena dotace a současně i akcí, na které nebyla dotace přiznána, je zveřejněn na internetových stránkách Jihočeského kraje – Krajského úřadu (kapitola Dotace, Fondy EU – Programové dotace Jihočeského kraje) https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/schvalene a zde internetových stránkách programu v části "Podpořené a nepodpořené žádosti". Zároveň Vám bylo rozesláno do datové schránky oznámení o schválení dotací. Pokud by někdo takové oznámení neobdržel, kontaktujte administrátora programu.
Soutěž 5 let s POV
30. 4. 2021
Od dnešního dne odstartovala soutěž „PĚT LET S PROGRAMEM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE“. Stejně jako v minulém roce tak i letos se nebude konat soutěž Vesnice roku. Vyhlašovatelé se rozhodli ji kvůli přetrvávajícímu výskytu koronaviru na území České republiky nevyhlásit. Alespoň pro rok 2021 ji nahradí soutěž „Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje“. Budeme se těšit na Vaše přihlášky. Pravidla soutěže a přihlášku naleznete v části DOKUMENTY (níže na těchto stránkách).
Archiv aktualit
Podávání a přehledy žádostí POV 2022

Náhled na podané žádosti

Statistiky podaných žádostí po okresechDokumentyPOV 2022
pravidla
Návod na vyplnění žádosti
Návod k vyplnění žádosti v POV 2022
POV 2022
Příloha č. 2 - čestné prohlášení
POV 2022
Příloha č. 3 - vyúčtování
POV 2022
Příloha č. 4 - náhled na vzor smlouvy (nevyplňovat)
POV 2022
Příloha č. 5 - Počet obyvatel JčK pro vyplnění v žádosti
Publikace
Publikace ze soutěže "Pět let s POV"
Pět let s POV - výsledky
Vyhodnocení 1.-3. místa soutěže „Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje“
Pravidla soutěže
Pravidla soutěže „PĚT LET S PROGRAMEM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE“
Přihláška do soutěže
Přihláška do soutěže „PĚT LET S PROGRAMEM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE“
POV 2021
Příloha č. 2 - čestné prohlášení
Pravidla POV 2021
pravidla
POV 2021
Příloha č. 3 - čestné prohlášení žadatele - právnické osoby
POV 2021
Příloha č. 4 - vyúčtování
POV 2021
Příloha č. 5 - náhled na vzor smlouvy (nevyplňovat)
POV 2021
Příloha č. 6 - Počet obyvatel JčK pro vyplnění v žádosti
POV 2020
Pravidla POV 2020
POV 2020
Příloha č. 4 - vyúčtování
POV 2020
Příloha č. 2 - čestné prohlášení
POV 2020
Příloha č. 3 - čestné prohlášení žadatele - právnické osoby
POV 2020
Příloha č. 5 - náhled na vzor smlouvy (nevyplňovat)
POV 2019
Pravidla POV 2019
POV 2019
Příloha č. 2 - čestné prohlášení
POV 2019
Příloha č. 5 - vzor návrhu smlouvy
POV 2019
Příloha č. 3 - čestné prohlášení žadatele - právnické osoby
POV 2019
Příloha č. 4 - vyúčtování
Publikace Vesnice roku 2018 v Jihočeském kraji
Publikace ke krajskému kolu soutěže Vesnice roku 2018
Publikace Vesnice roku 2017 v Jihočeském kraji
Publikace ke krajskému kolu soutěže Vesnice roku 2017
Publikace Vesnice roku 2016 v Jihočeském kraji
Publikace ke krajskému kolu soutěže Vesnice roku 2016
POV 2018
Pravidla POV 2018
POV 2018
Osnova projektové fiše - nová, platná pro ročník POV 2018
POV 2018
Příloha č. 3 - čestné prohlášení žadatele - právnické osoby
POV 2018
Příloha č. 2 - čestné prohlášení 2018
POV 2018
Příloha č. 5 - náhled na vzor smlouvy (nevyplňovat)
POV 2018
Příloha č. 4- vyúčtování pro POV 2018
POV 2018
Příloha č. 6 - vzor místního programu